Tužilac slobodno odlučuje da li će pokrenuti istragu

Po trenutnom modelu tužilačke istrage tužilac ima ogromnu moć nad kojom nema nikakvog mehanizma ni interne ni vanjske kontrole (Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/2016)). Tužilac slobodno odlučuje da li će pokrenuti istragu, protiv koga će otvoriti istragu, kada će i protiv koga istragu obustaviti, koga će optužiti, kada će odustati od optužbe i hoće li podnositi žalbu i da li će odustati od podnesene žalbe. Doda li se tome potpuna sloboda u planiranju istrage i potpuno slobodno odlučivanje koje će dokaze izvesti, moguće je zaključiti koliki je obim tužilačke nekontrolisane moći. U rukama nesavjesnog tužioca svaka  istraga može biti opstruisana i namjerno upropaštena bez ikakve odgovornosti. Takođe, svaka optužba se može planirano okončati oslobađajućom presudom koja pokriva zloupotrebe tužilačkih ovlaštenja.

Neadekvatan rad Tužilaštva predstavlja jedan od glavnih instrumenata za učvršćivanje korupcije u pravosuđu a samim tim i u ostalim segmentima društva. Bez vladavine prava nije moguće poštovanje osnovnih ljudskih prava niti život dostojan čovjeka. Ogroman broj krivičnih dijela ostaje neistražen i neprocesuiran, pojedninci koji su činili krivična djela ostaju nekažnjeni, slobodni i predstavljaju opasnost po pripadnike zajednice. Stoga se navedeni problem odnosi na kompletno društvo, a ne samo na njegove pojedine dijelove. U Bosni i Hercegovini, koja je među najkorumpiranijim državama na svijetu, teško je očekivati da zakonski propusti ne budu zloupotrebljavani za lične potrebe pojedinaca.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.