Sloboda javnog okupljanja

Stiže dobra vijest iz Gradske uprave! O ovoj temi smo u januaru i pričali sa gradonačelnikom. Odluka kojom je Grad dozvolio okupljanja JEDINO na Trgu Krajine i parku Mladen Stojanović usvojena je davne 2011. godine i od tada se nije mijenjala. Mi iz Pokreta Pravde smo planirali da putem peticije na nivou Grada tražimo da se omoguće okupljanja/protesti na drugim lokacijama (npr. ispred sudova, RTRSa, policijskih stanica i sl.). Sve u svemu, Zakon o javnom okupljanju MORA da se mijenja, jer nije usagalašen sa evropskim i međunarodnim standardima, ali to je već pitanje republičkog nivoa. Odluka Gradske uprave je pozitivan iskorak koji može da učini lokalni nivo. Ostaje još da vidimo da li će Skupština grada usvojiti ovu odluku. -izjavio je Ozren Perduv.

Gradonačelnik Banja Luke uputio je Skupštini Grada Odluku o određivanju prostora za održavanje javnih skupova, kojom bi se omogućila sloboda javnog okupljanja i na drugim javnim površinama na području grada, a ne samo na Trgu Krajine i u Parku „Mladen Stojanović“, što je sada slučaj.

Važećom Odlukom o određivanju prostora za održavanje javnih skupova propisano je da se za održavanje javnih skupova na području grada određuju prostori Trga Krajine i Parka „Mladen Stojanović“, a u naseljima gdje nema javne površine – na drugim pogodnim površinama, uz saglasnost nadležnog odjeljenja gradske administracije i vlasnika zemljišta.

Prema novoj Odluci, koju bi odbornici trebalo da razmatraju na narednom skupštinskom zasjedanju, za održavanje javnih skupova, uz dosadašnje prostore, određuju se i druge javne površine koje su pogodne za organizovanje tih skupova u smislu Zakona o javnom okupljanju.

Namjera je da se ova Odluka uskladi sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, između ostalog, propisuje da svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja, kao i da se za ostvarivanje ovog prava ne smiju postavljati nikakva ograničenja, osim onih koja su propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu u interesu nacionalne i javne bezbjednosti.

Prijedlog za unapređenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta u dijelu koji se odnosi na usklađivanje podzakonskih propisa sa međunarodnim standradima u oblasti slobode okupljanja, Gradu je predložilo i više udruženja građana.

Grad Banja Luka

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.