Predstavljanje rezultata iz Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva, pozivaju Vas na predstavljanje rezultata povodom izrađene „Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“, koja će se održati u Banjoj Luci, u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine. Predstavnice udruženja Put Pravde – Pravda za Davida će biti učesnice na ovoj konferenciji.


„PRAVDA ZA DAVIDA“

Predmet: Predstavljanje rezultata iz Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, 27. septembar 2021. godine, poziv za učešće.

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva, pozivaju Vas na predstavljanje rezultata povodom izrađene „Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“, koja će se održati u Banjoj Luci, u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine, sa početkom u
12.00 časova, na adresi Despota Stefana Lazarevića bb, u sjedištu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment.
Pomenuta Studija nastala je kao rezultat istraživanja sprovedenog od aprila do jula mjeseca tekuće godine, u okviru projekta „Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH (eng. Contribution of the academic community to the protection of human rights in BiH)“ koji Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva, a uz finansijsku podršku Evropske komisije u periodu od januara 2021. godine do decembra 2022. godine, realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine. Kompletnu verziju Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini možete pronaći na linku https://pravnifakultet.edu.ba/wp- content/uploads/2021/08/Studija-mapiranja-institucionalnog-krsenja-ljudskih-prava-u-Bosni- i-Hercegovini_23082021.pdf.

Za potrebe izrade naprijed navedene studije projektni tim je razvio metodologiju za analizu stanja zaštite prava na slobodu mišljenja i informisanja, slobodu mirnog okupljanja i udruživanja i slobodu kretanja u Bosni i Hercegovini, kako bi identifikovao i mapirao slučajeve institucionalnog kršenja ova tri ljudska prava. Kroz analizu donijetih zakona i podzakonskih akata, analizu izdatih prekršajnih naloga i podnijetih zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka od strane policije, analizu donijetih sudskih odluka u prekršajnim postupcima vođenim u Bosni i Hercegovini i analizu aktivnosti Institucije ombudsmana/ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, ova Studija pruža sveobuhvatnu evaluaciju stanja zaštite tri naprijed navedena ljudska prava u Bosni i Hercegovini od institucionalnog kršenja.
Događaj je namijenjen predstavljanju ključnih rezultata istraživanja i vođenju diskusije sa autorom studije i članovima radne grupe, koji će u narednom periodu raditi na adresiranju identifikovanih slučajeva kršenja tri naprijed navedena ljudska prava i vođenju strateškog dijaloga sa institucijama mapiranim u ovoj studiji, a u cilju unapređenja politika zaštite tri istraživanjem targetirana ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Ovo je druga od pet javnih konsultacija koje će biti održane u sklopu naprijed pomenutog projekta.
Molimo Vas da svoje učešće na predstavljanju rezultata Studije, koje će se održati u Banjoj Luci, 27. septembra 2021. godine, potvrdite na e-mail: aleksandar.ivanovic@pravnifakultet.edu.ba ili pismenim putem, najkasnije do 25.09.2021. godine. Svim učesnicima koji dolaze privatnim automobilom, izvan mjesta održavanja javne konsultacije, organizator će snositi putne troškove.

PRAVDA-ZA-DAVIDA.pdf

One Reply to “Predstavljanje rezultata iz Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.