Poziv za učešće na četvrtoj međunarodnoj konferenciji

Poziv za učešće:

Udruženje građana “Put Pravde” Banja Luka u saradnji sa udruženjem “Pravda za Davida i svu djecu u Bosni i Hercegovini”

organizuje četvrtu međunarodnu konferenciju

“Zagovaračka kampanja podizanja svijesti mladih o značajnosti izlaska na izbore”

29. oktobar 2022.

Hotel “Bosna” Banja Luka

“Zagovaračka kampanja podizanja svijesti mladih o značajnosti izlaska na izbore” jedna je od tema četvrte međunarodne konferencije koju organizuje udruženje građana „Put Pravde“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, zajedno sa udruženjem “Pravda za Davida i sovu djecu u Bosni i Hercegovini”, iz Beča, Austrija. 

Konferencija će se održati u subotu 29. oktobra 2022. U piano baru  Hotela “Bosna” Kralja Petra I Karađorđevića 97, Banja Luka, sa početkom u 10:00 časova.

U sklopu zagovaračke kampanje podizanja svijesti mladih o značajnosti izlaska na izbore udruženje građana “Put Pravde” Banja Luka sprovelo je kvantitativno i kvalitativno istraživanje na ovu temu. Cilj kampanje i istraživanja je animirati mlade ljude kako bi se odlučili izaći na izbore i pokrenuti promjene. Povjerenje mladih u izborne procese je na niskom nivou. Mladi ljudi često smatraju kako su izbori neregularni. Problem se odnosi na pasivnost mladih, o kojoj je potrebno dosta više razgovarati, ali i istraživati, pri čemu je važno podsticati mlade da glasaju. U skladu sa operacionalizacijom političke participacije na tradicionalne i savremene (Pippe Norris, 2004.) nastojali smo da testiramo hipoteze da  izraženija politička participacija podrazumijeva veću uključenost mladih u izborne procese. Pored toga, testirali smo razloge pasivnosti mladih kada su u pitanju izborni procesi. Hipoteze su testirane na empirijskim podacima dobijenim putem anketnog istraživanja obavljenog u periodu od maja do septembra 2022. godine putem interneta i na terenu, u različitim gradovima Bosne i Hercegovine. Istraživanje je realizovano u okviru zagovaračke kampanje podizanja svijesti mladih o značajnosti izlaska na izbore koga sprovodi udruženje građana “Put pravde” – Pravda za Davida, Banja Luka, uz finansijsku podršku Evropske agencije za demokratiju. 

Konferencija je podijeljena u tri dijela. Nakon plenarnog predavanja na temu rezultata sprovedenog istraživanja učesnici će moći da posjete dve panel diskusije na različite teme. Tema prvog panela odnosi se na diskusiju izbornog rezultata održanih opštih izbora 2022. godine u Bosni i Hercegovini. Dok je tema drugog panela pasivnost mladih i njihova slaba uključenost u političke aktivnosti. Učesnici panela će nakon diskusije dati smjernice i prijedloge po kojima se mogu organizovati dalje aktivnosti u cilju pozitivnog uticaja na ovu pojavu. 

Ovim putem upućujemo javni poziv svim zainteresovanim stranama da uzmu učešće u četvrtoj međunarodnoj konferenciju “Zagovaračka kampanja podizanja svijesti mladih o značajnosti izlaska na izbore” 29. Oktobra 2022. Banja Luka i daju svoj doprinos u borbi za Istinu i Pravdu! 

Molimo da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 23.10.2022.  na email adresu: putpravde@gmail.com ili na broj telefona:+387 65 812 823.

Možete nas kontaktirati na: e-mailove: putpravde@gmail.com nmerlinaa@gmail.com jelena@pravdazadavida.info  sofija.grmusa@gmail.com 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.