je naš kandidat za odbornika Skupštine grada Banjaluka. U okviru naše kandidatske liste nalazi se na poziciji broj 35.

“Rođen sam u mjestu Agarovići (1950 god.) opština Rogatica, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu sam završio u Borikama, a srednju tehničku školu u Beogradu 1970. godine. Mašinski fakultet, odsjek za termoenergetiku, završio sam u Novom Sadu.


Doktorsku disertaciju iz područja optimizacije toplifikacionih sistema odbranio sam na Mašinskom fakultetu u Banja Luci 1997. godine.


Za mene je Bosna, a pogotovo Republika Srpska, društvo kojim se upravlja metodom dobro sofisticirane prevare. U njemu je pravosuđe logistika, a ne brana korupciji, pa je pljačka adekvatniji izraz za ono što vlast radi sa društvenim resursima. Nakon što je opelješena privreda, na red su došle komunalne djelatnosti: gradska čistoća i sistem grijanja. Preuzimanje od privatnika djelatnosti koje imaju monopol, građane dovodi u poziciju podanika. (Primjer: benzin i mazut se proizvode iz nafte. Sa padom cijene nafte, benzin pojeftini za trećinu, a cijena grijanja ostane ista-monopol). Vlast osim što ne provodi društvene zakone (likvidacije bez procesuiranja poznatih počinilaca), prestaje da poštuje i stručne norme (mijenja temperaturu u grijanim prostorima sa 20 na 19 stepeni, mijenja temperaturne režime i sl). Nemate ih kome tužiti i jedino što preostaje građanima je smjena vlasti.


Mene, Republika Srpska asocira na pozorište u kojem je vlast narodu dodjelila ulogu lude.