MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA SARAJEVO „ULOGA PRIJELAZNOG PRAVOSUĐA U OBNOVLJAVANJU LJUDSKIH PRAVA I PRAVILA PRAVA U DRUŠTVIMA POSLJEDNJIH SUKOBA“ 4 – 15. avgusta 2020.

Udruženje građana „PRAVNIK“ zajedno s partnerskom organizacijom Konrad-Adenauer-Stiftung, program vladavine prava Jugoistočna Europa, sprovela je potpuno akreditiranu međunarodnu ljetnu školu u Sarajevu na temu „Uloga…

View More MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA SARAJEVO „ULOGA PRIJELAZNOG PRAVOSUĐA U OBNOVLJAVANJU LJUDSKIH PRAVA I PRAVILA PRAVA U DRUŠTVIMA POSLJEDNJIH SUKOBA“ 4 – 15. avgusta 2020.